מחקר ופיתוח בישראל: הצלחות ואתגרים
אוהד בר-אפרת

לנייר המלא (באנגלית) - לחץ כאן

פיתוח כלכלי מאופיין בתהליך של העמקת ידע והשימוש בו בכדי להגדיל את צמיחת הכלכלה ואת הרווחה במשק. מחקר ופיתוח לא רק מייצר ידע חדש אלא גם מגביר את יכולת הלמידה ואת היכולת להשתמש בידע קיים. במסגרת עבודה זו נבחן מעמדה של ישראל בעולם ביצירת ידע, באמצעות מעקב אחרי רישום פטנטים בארה"ב של חדשנות ישראלית. כמו כן, מזוהים חסמים ואתגרים להתפתחות עתידית של פעילות מחקר ופיתוח באמצעות חברות ישראליות.

רישום פטנטים מהווה מקור מידע חשוב לגבי פעילות מחקר ופיתוח שלה ערך כלכלי ישיר. רושם הפטנט מוותר על סודיות ההמצאה תמורת קבלת זכויות מונופול לשימוש בה לתקופה מוגבלת. רישום הפטנטים גם מאפשר תמחור ומסחר בידע. מניתוח מספר הפטנטים הישראלים הנרשמים בארה"ב עולה כי בעשור האחרון הוכפל מספר הפטנטים הישראלים הרשומים בארה"ב. בין השנים 1977 ו-2004 רשמו ישראלים יותר מ-12,000 פטנטים בארה"ב, כ-4,500 מהם בין השנים 2001 ו-2004. מספר הפטנטים הישראלים שנרשמו מאז 1977 ממקם את ישראל כמדינה ה-11 בעולם מבחינת מספר הפטנטים הרשומים בארה"ב. סימן להצלחת פעילות המחקר והפיתוח בארץ בעשור האחרון הוא שבמשך תקופה זו שיעור הגידול במספר הפטנטים הישראלים הנרשמים בארה"ב גבוה אף משיעור הגידול של מספר הפטנטים האמריקאים הנרשמים. מהמחקר עולה כי קיים קשר מובהק וחזק בין הוצאות למחקר ופיתוח של חברות ישראליות לבין מספר הפטנטים הנרשמים בארה"ב.

העבודה כוללת סקר שנערך במיוחד לצורך העבודה, בקרב כ-100 חברות העוסקות במחקר ופיתוח שקיבלו תמיכה מימונית ממשלתית ממשרד המדען הראשי. אתגר מרכזי לחברות העוסקות במחקר ופיתוח הינו מחסור בעובדים מקצועיים. כ-60 אחוזים מהחברות העוסקות במחקר ופיתוח דיווחו על קשיים בגיוס עובדים מקצועיים. אחוז העובדים המשכילים העוסקים במחקר ופיתוח הינו גבוה במיוחד, ואולי מפתיע שניידות העובדים המקצועיים בין חברות הינה נמוכה.

אתגר מרכזי נוסף לפעילות מחקר ופיתוח הינו בעיית מימון. כמחצית מהחברות דיווחו על בעיית מימון כבעיה המרכזית בייצור מוצרים חדשים. בהינתן גודל החברות הישראליות, שהוא לרוב קטן יחסית, מרביתן אינן נהנות ממימון באמצעות הבורסה בארץ או בחו"ל. רק לכשליש מהחברות שקיבלו סיוע מהמדען הראשי הייתה גישה למימון באמצעות קרנות הון סיכון. בעיית המימון קיימת גם אצל חברות ותיקות. כמחצית מהחברות שדיווחו על קשיי מימון הן חברות ותיקות הקיימות מעל ל-10 שנים, אך רובן קטנות ומעסיקות פחות מ-50 עובדים. חברות מצליחות רבות מדווחות על קושי במימון פעילות מחקר ופיתוח. בהקשר זה, פיתוח שוק ההון, הרחבתו והעמקתו, ופיתוח כלים פיננסיים העונים על צרכי סקטור המחקר והפיתוח, הינם מרכיב חשוב להצלחת הסקטור בעתיד.