ניתוח של הצעת תקציב המדינה לשנים 2011 ו 2012- מול יעדי התקציב ובראייה ארוכת-טווח
תקציר:

יישום צעדי המדיניות הנלווים להצעת תקציב המדינה לשנים 2011 ו 2012- יאפשר עמידה בתקרות ההוצאות והגירעון הקבועות בחוק. רמת ההוצאות בתוכנית התקציבית תואמת את הכלל הפיסקלי החדש שאושר, ותחזית ההכנסות היא סבירה, אם יועלו המסים בהתאם להצעת הממשלה. להעלאות המסים בשנתיים הקרובות חשיבות רבה להמחשת מחויבות הממשלה לתקרת הגירעון והפחתת יחס החוב לתוצר, בפרט לאור מדיניותה ארוכת הטווח להפחתת נטל המס. עם זאת, כיוון שחלק מהעלאות המסים הן זמניות, והחקיקה הקיימת קובעת הפחתה משמעותית של שיעורי מס ההכנסה ומס החברות בין השנים 2013 ל- 2016, צפוי קושי להשיג את יעדי הגירעון ולהפחית משמעותית את יחס החוב לתוצר אחרי 2012 , אלא אם הגידול בפעילות במשק יהיה מהיר במיוחד – כ 5- אחוזים לשנה - או אם תוואי המסים ישונה שוב.

אתגר זה מתעצם משום שעל פי הערכתנו רמת ההוצאות הנגזרת מהחלטות הממשלה על תוכניות ספציפיות בתחומי הביטחון, החינוך, הרווחה והתשתיות גבוהה מתקרת ההוצאות הקבועה בחוק ל- 2013 ואילך, מה שיקשה על האטת גידול ההוצאות לשיעור נמוך מהמותר על פי התקרה, כדי לסייע בהפחתת הגירעון.

לקובץ המלא בנושא: ניתוח של הצעת תקציב המדינה לשנים 2011 ו- 2012 מול יעדי התקציב ובראייה ארוכת-טווח כקובץ PDF