שיעורי המס על הכנסות מעבודה בישראל בפרספקטיבה בינלאומית: 2009-2008

תקציר:

בעקבות סדרת הפחתות בשיעורי מס ההכנסה על שכר, שהחלה ב- 2003, נמוכים כיום שיעורי המס הממוצעים בישראל מאלו שבמרבית המדינות המפותחות ברמות ההכנסה בהן מצוי הרוב המכריע של העובדים. שיעורי המס הופחתו בעיקר ברמות ההכנסה הגבוהות – בהן היה נטל המס גבוה יחסית לעולם בתחילת התקופה – בעוד שברמות ההכנסה הנמוכות יותר הייתה הפחתת שיעורי המס מתונה וכתוצאה מכך פחתה הפרוגרסיביות של מערכת המס בישראל. עם זאת גם לאחר ירידה זו מיסוי השכר בישראל פרוגרסיבי יותר מאשר ברוב המדינות המפותחות. יתר על כן, הפעלת מס הכנסה שלילי תפחית את נטל המס לרבים מהעובדים ברמות השכר הנמוכות בשיעור גדול יותר מההפחתה ברמות השכר הגבוהות.

למאמר המלא בנושא: שיעורי המס על הכנסות מעבודה בישראל בפרספקטיבה בינלאומית: 2009-2008 כקובץ PDF