תהליך הייצוב, פגיעות פיננסית ורזרבות מט"ח כרשת ביטחון - כמה מחשבות העולות מהנסיון הישראלי (אנגלית)

קישור לקובץ