תקציר​

נזקי תאונות הדרכים בישראל הסתכמו ב1973 (במחירי ראשית 1974) בכ400 עד 485 מיליון ל"י מתוך סכום זה היווה חלק אבדן התוצר של ההרוגים והפצועים כ63-69 אחוזים מהנזק. נזקי הרכוש נטלו כ18- 22 אחוזים, ושאר ההוצאות כ13-15 אחוזים. התאמת נזקים אלה למחירי 1976 תעלה את סך הנזקים לכדי 920 עד 1,115 מיליון ל"י. בחישוב אבדן התוצר של הנפגעים נלקחו בחשבון התפלגות הגילים, המין, שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה וההכנסות משכר בקבוצות הגיל והמין השונות. בסקירה זו הונח, שכל הצדדים לתאונה אחראים לה ולנזקיה במידה שווה (למעט הולכי רגל, שלגביהם הונח, כי אין הם נושאים באחריות לתאונה ולנזקיה). סך כל נזקי התאונות הוקצה לפי מידת המעורבות היחסית של סוגי הרכב השונים תאונות. הונח, שנזקי הרכוש ושאר הנזקים מתואמים עם נזקי הגוף, שנאמדו בנפרד, והוקצו בין סוגי הרכב.

למאמר המלא כקובץ PDF