תקציר:

עבודה זו בוחנת את דפוסי ההשתתפות של ערביי ישראל בשוק העבודה. היא מציגה נתונים ואומדת משוואות השתתפות. בולטים שני ממצאים:

(1) דפוס השתתפות לא שגרתי של גברים ערבים על פני מחזור החיים – ירידה תלולה של שיעורי ההשתתפות בגיל מוקדם יחסית
(2) ממוצע השתתפות נמוך של נשים, בצד שונות רבה בשיעורי ההשתתפות.

בין ההסברים לתופעות אלו ניתן למנות: אצל הגברים הערבים – עבודה במשלחי יד המחייבים כושר פיזי, ולכן פרישה בגילים צעירים יחסית, תוך הגדלת ההסתמכות על בני משפחה; אצל הנשים – השפעת גורמים המאפיינים את האישה כ"מודרנית" או "מסורתית" על דפוסי ההשתתפות.

למחקר בשלמותו כקובץ PDF