תקציר:


בעבודה זו אנו אומדים את השפעת גורמי היסוד על מרווחי אג"ח התאגידיות בישראל. על סמך בסיס נתונים, המכיל את כל אג"ח התאגידיות הסחירות בישראל בשנים 2008–2020, אנו בוחנים אם, מתי ובאילו קבוצות של אג"ח הייתה סטייה מתמשכת של המרווח בפועל מהמרווח החזוי על פי גורמי היסוד. מתברר כי בשנים שקדמו למשבר 2008, ובשנה שקדמה למשבר החובות הריבוניים באירופה ב-2011, מעל 20 אחוזים משווי השוק של אג"ח התאגידיות נסחר במרווחים נמוכים מאלו שהיו חזויים על פי גורמי היסוד. מלבד זאת אנו מוצאים כי צבירות חיוביות בקרנות נאמנות המתמחות באג"ח תאגידיות תרמו להקצנת מגמות הסטייה מהמרווח החזוי הקיימות בשוק, בעיקר בתקופה שאחרי משבר 2008. התוצאות מדגישות את הפגיעות הפוטנציאלית בשוק אג"ח התאגידיות כתוצאה מצבירה מהירה של מקורות בקרנות הנאמנות. במידה וישנה סטייה במרווחי אג"ח התאגידיות מאלו החזויים לפי גורמי היסוד, צבירה זו עלולה להקצין מגמות של עליית מחירים ובעת שינוי מגמה – להקצין מגמות של ירידות מחירים.

למאמר המלא כקובץ PDF