תקציר:

​הפריון בענף הבנייה ירד ירידה ניכרת בשנים האחרונות: לאחר עלייה בקצב שנתי ממוצע של 3 אחוזים מ1960 עד 1972 , הוא ירד בתקופה 1973 עד 1981 ב2.6 אחוזים לשנה. אנו מציגים ובודקים הסברים שונים לירידה זו, הפוגעת בצמיחתו של המשק, בהכנסה לנפש וברמת החיים. מחירי חומרי הגלם לענף הבנייה, שירדו ירידה ריאלית תלולה עד שנת 1972 , עלו מ1973 ואילך. עלייתם מסבירה כ40 אחוזים מירידת הפריון: עקב התחלופה בין חומרי גלם לערך מוסף, הביאה עליית מחיריהם של החומרים לירידת משקלם בתפוקה ולעליית משקל הערך המוסף. שינוי זה בהרכב התפוקה התבטא בירידת הפריון, הנמדד לפי השינויים בתפוקה. בשנות השפל (1965 עד 1967 ו1975 עד 1977) פחתו התחלות הבנייה, שהן עתירות הון, ללא התפתחות זו תורמת להסברה של ירידת; ירידה מקבילה בשלבי הגמר, שהם עתירי עבודה פריון העבודה, בטווח הקצר.

למאמר המלא על הפריון וגורמי הייצור בענף הבנייה מ1960 עד 1981