תקציר:

סקר החברות והעסקים הרבעוני של בנק ישראל מספק, סמוך מאוד לסיומו של כל רביע, מידע חשוב על התפתחותה של הפעילות בענפי המשק העיקריים ועל מיקומו של המש במחזור העסקים. הסקר מצליח ללמד על כיוון השינוי בתעשייה: כשרוב החברות ענו כי הפעילות עלתה או ירדה- בקרוב ל-90 אחוזים מהתצפיות אכן השתנה מדד הייצור התעשייתי באותם כיוונים. גם בשאר הענפים נחזה כיוון הפעילות בהצלחה- במסחר בכ-70 אחוזי הצלחה, בבנייה בקרוב ל-80 אחוזים ובמלונאות בכ-90 אחוזים. בתחבורה ובתקשורת הייתה ההצלחה נמוכה יותר, קרוב ל-70 אחוזים. אבחון מצב התעשייה במחזור (גיאות או שפל) באמצעות סקר החברות והעסקים מדויק ביותר מ-90 אחוזים. גם איתור מצב המשק במחזור העסקים טוב: הסימן של מאזן הנטו מצביע נכונה על המצב- מיתון או גיאות- ב-85 אחוזים מהתצפיות, ובאמצעות רגרסיה מתקבלת תחזית שמצליחה ב-94 אחוזים.

המחקר בשלמותו כקובץ PDF