תקציר:

​עבודות רבות נכתבו על הגורמים הקובעים את הצריכה הפרטית ואת החיסכון ובעיקר על הקשר שבינם להכנסה הפרמננטית. עבודה זו מתמקדת בגורמים דמוגרפיים, ומראה, כי להרכב הגילים של האוכלוסייה יש השפעה על שיעור החיסכון הפרטי במשק בטווח הבינוני (שנות דור) משום ששיעורי החיסכון של הפרט משתנים עם הגיל לאורך מחזור החיים: עם הכניסה לכוח העבודה ולקראת הקמת משק בית, שיעורי החיסכון של הפרטים הם גבוהים, שכן אז חוסכים לקניית דירה ואילו לאחר שהמשפחה מתרחבת, גדלות ההוצאות של משק הבית, ושיעור החיסכון יורד.

למאמר המלא על השפעתם של גורמים דמוגרפיים על מגמות החיסכון בטווח הארוך