​תקציר:

בשנת 2003 הוחל "חוק טל", אשר הסדיר את המשך דחיית השירות בצבא לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם. במסגרת החוק נקבעו כמה כללים חדשים, חלקם במטרה לעודד תעסוקת גברים חרדים באמצעות הגדלת הכדאיות לעבוד. בעבודה זו נחקרת לראשונה השפעתו של חוק טל על היצע העבודה. זאת באמצעות אמידת משוואת הפרש הפרשים, המשווה את שיעור התעסוקה ושיעור ההשתתפות בכוח העבודה של גברים חרדים שהושפעו מחוק טל לשיעורים המקבילים בקרב גברים חרדים שכמעט לא הושפעו מהחוק, לפני יישום החוק ולאחר יישומו. ממצאי העבודה מעלים שלחוק טל הייתה השפעה חיובית ניכרת על היצע העבודה של גברים צעירים חרדים, ובכך הוא הביא להקדמת גיל היציאה לעבודה.

למאמר המלא כקובץ PDF

​ ​