תעו"ז תעריף עומס וזמן הוא תעריף שלפיו מחיר החשמל לצרכן משתנה מספר פעמים במשך היום. מבנה התעריף מחירי חשמל והשעות שבהם חלים השינויים במחיר משתנה מעונה לעונה. בישראל מוחל תעו"ז על צרכנים עסקיים גדולים באופן הדרגתי מאז 1983 . תעו"ז מתבסס על עלויות שוליות בייצור ובחלוקה של חשמל ולכן הוא עדיף, משיקולים כלכליים תיאורטיים על מחיר אחיד לאורך היממה כולה. המחקר הנוכחי מציג מתודולוגיה וממצאים של מחקר תעו"ז שערכה חברת החשמל בשנים 1990 עד 1992, ולו שלוש מטרות עיקריות: אמידת הביקוש לחשמל בתנאי תעו"ז על פי נתונים שנאספו במשך תקופת הניסוי של תעריפי תעו"ז אמידת הביקוש לחשמל בתנאי תעו''ז על פי נתונים שנאספו גם בתקופה שלאחר ;(1992 סיום הניסוי של תעריפי תעו"ז (לאחר מאי 1992 ) והשוואת התוצאות לאלו שהתקבלו בדיקת אמינות החיזוי של צריכת החשמל על פני היום במשטר ; לגבי תקופת הניסוי תעו"ז ובמשטר של מחיר חשמל אחיד.

 

למאמר המלא