תקציר

ענף הבנייה למגורים במשק הישראלי (ואף במשקים אחרים) מצטיין, בין השאר, בזה שבהיקף פעילותו חלות תנודות חריפות יותר מאשר בענפי משק אחרים (ראה לוח 1), ואף יש הסוברים שענף זה הוא מן הראשונים הנפגעים מתחילתו של שפל כלכלי. אף מבלי להפנט לדיון כמותי על הקשר בין ענף הבנייה לשאר ענפי המשק, ברור שקשר זה קיים ושמשקלו אינו מבוטל כלל ועיקר. יצויין, שכאשר רוצים להסביר את היקף הבנייה למגורים כדאי להבחין בין הזמן הקצר לזמן הארוך. דומה שלגבי הטווח הארוך, ע"י שימוש בהכנסה ובמקדם שיבטא את מגמת השיפור ברמת הדיור, ניתן להגיע לחיזוי טוב למדי של מלאי הדיור (שינויים במלאי הדיור בתוספת הגרט נותנים את ההשקעה הגולמית בבנייה למגורים). לא כן הדבר לגבי הזמן הקצר. כפי שנאמר, בפעילותו של ענף זה חלות תנודות משנה לשנה, שהן מעבר לתנודות במשתנים אחרים. עניינה של עבודה זו הינו לעמוד על תנודות אלה ולנסות להסבירן. התקופה שלגביה נערכו החישובים הינד. 1955 עד 1968 . ניסינו להתאים פונקציות המסבירות את אשר התרחש בענף זה במשך תקופה זו, כשעל סמך פונקציות אלה ניתן לחזות תנודות בעתיד. אמינותן של פונקציות אלה לגבי תחזיות נבדקה ע"י השוואתם של נתונים בפועל לשנת 1969 עם הנתונים ה"נחזים" על סמך הפונקציות שחושבו.

למאמר המלא על מודל להסברה ולחיזוי של הבנייה למגורים כקובץ PDF