תקציר:

​הכלי המרכזי שבו משתמשת הממשלה לתמיכה במשתכנים הוא האשראי המוכוון לדיור, וכשליש ממנו מהוות המשכנתאות של משרד השיכון לזוגות צעירים. בעבודה זו נאמדו ההטבות הגלומות במשכנתאות אלה, וכן שיעורי המימון משקלן של המשכנתאות במחיר דירה ממוצעת בשנים 1976 עד 1984. התקופה הנחקרת מתחלקת לשניים: עידן המשכנתאות הלא-צמודות, שנסתיים ביולי 1979, ועידן המשכנתאות הצמודות. כיוון שהיקף המשכנתאות ותנאיהן אינם אחידים לכל הזוגות הצעירים, בחנו בנפרד את הקבוצה הזכאית לסיוע מזערי, את זו הזכאית לסיוע מרבי וכן את ההפרשיות ביניהן.

למאמר המלא על מימון, סבסוד ופרוגרסיביות במשכנתאות הממשלתיות מ1976 עד 1984