יוני 2003
ניר קליין 
מחזורים פוליטיים ומדיניות כלכלית בישראל 1980 עד 1999
המחקר בשלמותו כקובץ PDF 

צבי הרקוביץ ומישל סטרבצ'ינסקי
דינמיקה של מדיניות פיסקלית הכפופה להנחיית הגבלה של היקף החוב הציבורי
המחקר בשלמותו כקובץ PDF 

שרון בליי
ניהול בנקאי לעומת ניהולפרטי: ביצועי עיתוי שוק וסלקטיביות של קרנות הנאמנות הגמישות בישראל 1992 עד 1997
המחקר בשלמותו כקובץ PDF 

צבי זוסמן ודן זכאי
מקידום הראויים לקידום גורף- המגזר הציבורי בישראל 1975 עד 1999
המחקר בשלמותו כקובץ PDF

עדי ברנדר 
השפעת ביצועי התקציב על תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות בישראל 1989 עד 1998
המחקר בשלמותו כקובץ PDF

אריה מרום
הצלחת סקר החברות והעסקים של בנק ישראל באבחון ההתפתחויות במשק ובמחזור העסקים