ההתפתחויות במשק במחצית הראשונה של 1959

אומדן הבלאי בחשבונות הלאומיים של ישראל

לוחות סטטיסטיים​​