המוסדות שלא למטרת רווח, 1957 עד 1958

התקציב הלאומי לשנת הכספים 1960/61

לוחות סטטיסטיים​​