דין וחשבון על עליית אמצעי התשלום בתקופה 31 בדצמבר 1959 עד 31 יולי 1960

התקציב הלאומי לשנת הכספים 1961/62

התפוקה וההכנסות בחקלאות בשנת תש"כ

לוחות סטטיסטיים​​