התפתחויות המשק במחצית הראשונה של 1961

צי הסוחר הישראלי

ההכנסות וההוצאות של המוסדות הבנקאיים ב- 1960

הוראות בנק ישראל

לוחות סטטיסטיים​