​התפתחות הכספים והאשראי ינואר עד אוקטובר 1961

תכוניות החיסכון המאושרות​

דין וחשבון על עליית אמצעי התשלום בתקופה בין 31 יולי 1960 עד 31 במאי 1961

הוראות בנק ישראל

לוחות הסטטיסטיים