התפתחות הכללית במחצית הראשונה של 1964

תמורות פיננסיות בחברות התעשייה בישראל ב- 1962

ההכנסות וההוצאות של מוסדות הבנקאים בישראל ב- 1963

ההנפקות החדשות ורווחיות ההשקעה במניות, 1959 עד 1962

לוחות סטטיסטים​