​כמה השפעות של שעורים מפלים של מס הכנסה על מפעלי תעשיה בישראל - מחברים: מאיר תמרי ועמנואל גבאי

השפעת השינויים בכמות הכסף על המחירים בישראל מ- 1955 עד 1965 - מחברים: צבי אופיר ואפרים קליימן

סיכון, פיזור והרכב תיק השקעות: ניתוח אמפירי של בורסת ניירות הערך בתל-אביב - מחברים: חיים לוי ומרשל סרנת

דפוסי השקעות בחרושת - מחבר: אברהם בן בסט

התקציב הלאומי לשנת 1974

דין וחשבון הנגיד על עליית אמצעי התשלום בתקופה שבין 31/07/1972 ל- 27/06/1973

דין וחשבון הנגיד על עליית אמצעי התשלום בתקופה שבין 29/06/1973 ל- 31/10/1973

דמונטיזציה של הזהב ושימוש אפשרי בו כמייצב המערכת המוניטרית הבינלאומית המתוקנת