התפתחות פונקציית השכר של גברים יהודים בישראל, בין השנים 1968/69 עד 1975/76

מחבר: שמואל אמיר

 

השפעות הכנסה ומחיר על הרכב הצריכה הפרטית 1956-1977

מחבר: צבי אורבך

 

הביקוש לבנזין בישראל, 1960 עד 1975

מחבר:נחום לב

 

דין וחשבון הנגיד על עליית אמצעי התשלום בתקופה שבין 28 בפברואר 1979 ל 31 באוגוסט 1979