אגרות צפיפות ומסי הרכב בישראל

מחברים:ראובן גרונאו וצבי וייס

 

קשרי גומלין בין אינפלציה למצרפים מוניטריים בישראל

מחברים:עליזה ברניס, ליאו ליידרמן ורפי מלניק

 

סוגיות בביקוש לכסף בישראל:ראיות אמפיריות לשנים 1968 עד 1977

מחבר:בן ציון זילברפרב

 

פונקציית ביקוש לייבא מוצרים בישראל, 1968 עד 1976

מחברת:ליאורה בלום

 

דין וחשבון הנגיד על עליות אמצעי התשלום בחודשי אוגוסט 1981

 

דין וחשבון הנגיד על עליית אמצעי התשלום בחודש אוגוסט 1981

 

​