המגמות העיקריות של התפתחות המשק במחצית הראשונה של 1957

דין וחשבון על עליית אמצעי התשלום בתקופה שבין סוף אוגוסט 1956 לבין סוף מאי 1957

לוחות סטטיסטיים​