דף השער

חיזוי תנודות קצרות טווח במחזור העסקים בישראל
רפי מלניק

 

השפעת משתנים מקרו-כלכליים על התחלקות ההכנסות בישראל
מומי דהן

 

מודל מקרו-כלכלי של המשק הפלשתינאי: הגדה המערבית ורצועת עזה, 1968 עד 1991
אריה ארנון, דניאל גוטליב

 

השוואת התפלגות התשואות היומיות של ניירות ערך בין ימי השבוע
דן גלאי, חיים לוי