תקציר:

​בעבודה זו ניתחנו את אי השוויון הכלכלי בין העדות בישראל בעזרת מדד ג'יני. השימוש במדד זה מאפשר לנו לבדוק, במסגרת אחידה, את אי השוויון הבין עדתי, את אי-השוויון התוך עדתי וכן את הריבוד העדתי, שהוא תיאור מידתו של השוני בין עדה אחת לאחרות. הם מתחלקים לפי מוצא הוריהם, ; נמצא, כי ילידי ישראל אינם קבוצה הומוגנית ופירושו של דבר, כי הפערים העדתיים ממשיכים להתקיים גם בין הצברים. עוד מתברר, שהפערים בהשכלה עמוקים יותר מן הפערים ברמת החיים.

למאמר המלא על ריבוד ואי שוויון בין עדות בישראל