תקציר:

​אחת השיטות המקובלות לניתוח השקעות בתנאי אי-ודאות היא שיטת "תוחלת שונות", המשמשת עבודות רבות, בתחומים שונים של המשק הישראלי 2. עקרונה של השיטה הוא באפיון תיקי השקעה לפי שני פרמטרים: תוחלת התשואה, המייצגת את מטרת המשקיע, והשונות, המייצגת את הסיכון הכרוך בהשקעה. בפרמטר השני נעוצה אחת המגבלות של שיטה זו. במצבים מסוימים השונות אינה מייצגת את הסיכון אל נכון, ואז עלולות להתקבל תוצאות מוטעות. בעבודה זו אנו מציגים שיטה אלטרנטיבית לשיטת תוחלת שונות, דומה לה במהותה שיטת "תוחלת ג'יני". במקום השונות משמש בה מדד ג'יני (מדד מקובל בתחום מדידת אי השוויון בחלוקת הכנסות). מדד זה מייצג את הסיכון ביתר נאמנות, ולכן הפתרונות שמציעה שיטת תוחלת ג'יני עומדים בפני חלק מהביקורת, המוטחת בשיטת תוחלת שונות.

למאמר המלא על תיקי השקעה יעילים בבורסה בתל אביב