​לצפייה בקובץ תמציות מאמרים של חברי מחלקת המחקר בבנק ישראל שנתפרסמו בחוץ לארץ