החטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל אוספת ומנהלת קבצים ממקורות מגוונים, אשר חלקם מכילים מידע פרטני. כדי לאפשר את חופש המידע ויחד עם זאת לשמור על סודיות המידע בונה החטיבה תהליכי התממה (אנונימיזציה) של קובצי המידע – תהליך מורכב, שמטרתו למנוע זיהוי  או חשיפה של מידע רגיש/סודי על פרטים שנתוניהם מופיעים בקבצים. עבודה זו מתארת את תהליך ההתממה של נתונים פרטניים, מגדירה את המושגים הבסיסיים בנושא, מציגה גישות מקובלות להערכת סיכון החשיפה בקבצים ומדגימה את יישום התהליך.

 

למאמר המלא​