הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

בוזגלו-בריס שירה

בוזגלו-בריס שירה

חוקרתאגף מוניטרי - תחום מודלים

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

שוק עבודה; מגדר; אי שוויון; פערי שכר

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים