הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

גראם-רוזן מיטל

גראם-רוזן מיטל

חוקרת בכירה, ד"ראגף פיננסי - תחום מוסדות ושווקים פיננסיים

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

ממשל תאגידי; מוסדות ושווקים פיננסים; אקלים; סיכון מערכתי; מחירי נכסים.

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים