הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

דה-מלאך אלעד

דה-מלאך אלעד

חוקר, ד"ראגף מקרו כלכלה ומדיניות - תחום מדיניות

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

החברה הערבית; הייטק; שוק העבודה; חינוך

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים