הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

הרן-רוזן מאיה

הרן-רוזן מאיה

חוקרת, ד"ראגף פיננסי - תחום מוסדות ושווקים פיננסיים

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

D12 ;D14 ;D83 ;D91 ;G28 ;G40 ;J32 :JEL

מימון משקי בית; הכלה פיננסית; אוריינות פיננסית; מימון הייטק; פנסיות וגופים מוסדיים; ביטוח

תוצרים נוספים

  • כתיבת פרקים ותיבות בדוחות בנק ישראל בנושאי מימון משקי הבית כגון: תיבה על אוריינות פיננסית, תיבה על התנהגות משקי בית בהשקעות ארוכות טווח לאחר משבר הקורונה.
  • כתיבת פרקים ותיבות בדוחות בנק ישראל בנושאים פיננסים כגון: קרנות פנסיה, חברות ביטוח, רמת החוב הפרטי בישראל, השקעות גופים מוסדיים ומימון הייטק.
  • השתתפות בעבודת הוועדה וכתיבת הדוח של הוועדה הבין-משרדית להכלה פיננסית, בפרט לעניין איסוף ועיבוד הנתונים.
  • ייעוץ לפיקוח על הבנקים בבנק ישראל בנושאים של רגולציה צרכנית וסקרים. ייעוץ לגורמים ממשלתיים בקנדה ובגרמניה על תוכניות חיסכון לילדים.
  • שיתוף פעולה עם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פעמונים והג'ונט במטרה לשפר מודעות של משקי בית לחיסכון ארוך טווח.
  • הצגה בכנסים בינלאומיים, כגון הכנס השנתי של ה- AEA וה-CICF, Boulder summer conference.

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים