הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

וייסמן דארין

וייסמן דארין

חוקרתאגף מקרו כלכלה ומדיניות - תחום מקרו ופעילות המשק

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

שוק הדיור; מאקרו כלכלה ומדיניות כלכלית

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים