הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

זהר אסנת

זהר אסנת

חוקרת, ד"ראגף מוניטרי - תחום מודלים

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

כלכלת אינפורמציה; ציפיות ותחזיות; תיאוריה מיקרו-כלכלית.

סרטים וראיונות

2:15
מיכאל גורקוב על הקשר בין מחירי הנפט לאינפלציה

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים