הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

זנד אדית

זנד אדית

חוקרת בכירה, ד"ראגף מקרו כלכלה ומדיניות - תחום מדיניות

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

כלכלת עבודה; כלכלת חינוך

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים