הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

כספי איתמר

כספי איתמר

ראש תחום, ד"רחוקר בכיראגף מוניטרי - תחום ניתוח מוניטרי

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

מדיניות מוניטרית; מאקרו-כלכלה יישומית ומימון; מדע נתונים והסקת סיבתיות

 

תוצרים נוספים

  • שותף בכתיבת פרק האינפלציה והמדיניות המוניטרית ותיבות נלוות בדוחות בנק ישראל
  • לינק לאתר אישי - https://itamarcaspi.rbind.io/

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים