הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

ניר שולמית

ניר שולמית

חוקרתאגף מוניטרי - תחום ניתוח מוניטרי

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

אינפלציה ומחירים; ניתוח התחרות; מבנה שווקים; מדיניות מוניטרית; חיזוי כלכלי לטווח קצר.

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים