הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

פורת יהודה

פורת יהודה

חוקר בכיראגף מקרו כלכלה ומדיניות - תחום מקרו ופעילות המשק

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

מאקרו כלכלה; צריכה; חיסכון; ייצור; השקעות; שוקי עבודה וכלכלה בלתי פורמלית; מדיניות מקרו-כלכלית; היבטים מקרו-כלכליים של מימון ציבורי ותחזית כללית; יעדי מדיניות; עיצובי מדיניות ועקביות; תיאום מדיניות; מדיניות הפיסקלית; כלכלה ציבורית; הוצאות ממשלתיות לאומיות ומדיניות קשורה; תשתיות; תקציב לאומי; גירעון וחוב; תקציב; מערכות תקציב; חוב; ניהול חובות; חוב ריבוני; כלכלה תחבורה; תחבורה; ביקוש; היצע וגודש; ניתוח השקעות ממשלתיות ופרטיות; תכנון תחבורה

תוצרים נוספים

 • שותף בכתיבת הפרק הפיסקאלי בדוח בנק ישראל לשנים 2011—2013, 2016  
 • שותף בכתיבת הפרק הריאלי בדוח בנק ישראל לשנים 2020—2021
 • כתיבת תיבות בדוחות בנק ישראל בנושאים: תחבורה, השקעה בתשתיות, חוב ציבורי, שכר ממוצע
 • השתתפות בצוות ליווי ומעקב לתכנית הרב שנתית לפיתוח תשתיות, 2017
 • הצגות בכנסים
 1. The Effects of Restrictions on Trade in Services on Industry Productivity, 22nd Annual GTAP Conference on Global Economic Analysis on “Challenges to Global, Social, and Economic Growth”, Warsaw, 2019
 2. פרויקטי תשתית תחבורה בשיתוף המגזר הפרטי בישראל: סקירה וניתוח, כנס אלרוב השני לתשתיות תחבורה: תמורות, כשלים ופתרונות לקידום התחבורה בישראל, 2018
 3. The Politics of Fiscal Policy Signalling in Government Bond Issues, 73rd Annual Congress of the International Institute of Public Finance, Tokyo, 2017
 4. Fiscal Policy Signalling in Government Bond Issues, 9th Annual Meeting of the International Political Economy Society, Washington DC, 2014
 5. The Response of the Weighted Average Time to Maturity of Government Bond Issues to Changes in the Financial/Economic Environment, 5th World Finance Conference, Venice, 2013
 6. תגובת הטווח לפדיון של הנפקות הממשלה לשינויים במצב הכלכלי/ פיננסי, כנס חטיבת המחקר של בנק ישראל, ירושלים, 2012

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים