הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

פינקלשטיין עדי

פינקלשטיין עדי

חוקרתאגף מקרו כלכלה ומדיניות - תחום מקרו ופעילות המשק

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

מדיניות פיסקלית; כלכלה ציבורית; כלכלת בריאות ושירותי בריאות; כלכלת עבודה; כלכלה עירונית.

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים