הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

פרידמן יואב

פרידמן יואב

חוקר בכיר, ד"ראגף מקרו כלכלה ומדיניות

השכלה

נסיון מקצועי

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים