הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

רמות-ניסקה תמר

רמות-ניסקה תמר

חוקרת, ד"ראגף מקרו כלכלה ומדיניות - תחום מדיניות

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

מדיניות רווחה ותעסוקה; דיור בר-השגה; זִקנה; עבודה וכלכלה דמוגרפית; כלכלה עירונית; כפרית; אזורית; נדל"ן ותחבורה.

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים