הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

בן-שימול יונתן

בן-שימול יונתן

חוקראגף פיננסי - תחום מדיניות מקרו יציבותית

רשימת פרסומים בבנק ישראל

11

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

מקרו כלכלה וכלכלה מוניטרית; כלכלה פיננסית

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים