הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החשבונות הלאומיים

החשבונות הלאומיים

דף החשבונות הלאומיים מתאר את הפעילות הכלכלית במשק, את הקשרים בין הגורמים הכלכליים ואת הקשרים בין המשק הישראלי לחו"ל. נושא זה כולל את התוצר המקומי הגולמי שהוא האינדיקטור המרכזי לפעילות הכלכלית, את ההכנסות והחיסכון ואת השינויים במחירי התוצר והשימושים. הנתונים משמשים למעקב אחר ההתפתחויות הכלכליות במשק, לניתוח מקרו-כלכלי, לתכנון ולחיזוי כלכלי ולהשוואות בין-לאומיות.

להנחיות נגישות לצפייה בגרף זה יש לבקר בעמוד הנחיות נגישות לגרפים
סגור
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 10/04/2024