הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שימוש במילה "בנק"

הסכמת הנגיד לשימוש במילה "בנק"

הסכמת הנגיד לשימוש במילה "בנק"

בהתאם לפקודת הבנקאות, 1941 – אין לעשות בעסק מנוהל שימוש במילה "בנק" או בכל מילה הנגזרת ממנה ללא הסכמת נגיד בנק ישראל. מטרת ההוראה היא למנוע הטעיה של לקוח המקבל שירות מבית עסק, שיטעה לחשוב כי הוא מקבל את השירות מגוף שקיבל רישיון בנק מאת הנגיד. אדם העובר על החוק עובר עבירה פלילית. הנגיד רשאי להורות לכל אדם, לאחר התייעצות בועדת הרישיונות ולאחר שנתן לאותו אדם להשמיע את טענותיו, למחוק את המילה "בנק" או כל מילה הנגזרת ממנה משם בית העסק אותו הוא מנהל, במועד שיקבע ע"י הנגיד.

לקבלת הסכמת הנגיד לשימוש במילה בנק ניתן לפנות :

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 03/03/2024