הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חזון הפיקוח ויעדים

חזון הפיקוח על הבנקים

להיות פיקוח מקצועי ויוזם לטובת הציבור והמשק

המפקח על הבנקים, מציב מעת לעת, בנוסף ליעדיו שנגזרים מהקבוע בחוק, יעדים נוספים שמטרתם לסייע בהשגת אותם יעדים הקבועים בחוק ("יעדים תומכים").

יעדים עיקריים

 • יציבות

  שמירה על כספי המפקידים, עמידה בפני משברים, הבטחת שירותים רציפים לציבור בשגרה ובחירום

 • הוגנות

  הטמעת תרבות הוגנת כלפי הלקוחות, מכלילה ומשפיעה

יעדים תומכים

 • תחרותיות

  ביסוס מערכת פיננסית תחרותית ומתקדמ לטובת הלקוח

 • מודל הפעלת הפיקוח

  התאמת פעילות הפיקוח לאתגרי הסביבה המשתנה