הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חזון הפיקוח ויעדים

חזון הפיקוח על הבנקים

להיות פיקוח מקצועי ויוזם לטובת הציבור והמשק

המפקח על הבנקים, מציב מעת לעת, בנוסף ליעדיו שנגזרים מהקבוע בחוק, יעדים נוספים שמטרתם לסייע בהשגת אותם יעדים הקבועים בחוק ("יעדים תומכים").

יעדים עיקריים

יעדים תומכים

  • יציבות
  • הוגנות
  • תחרותיות
  • מודל הפעלת הפיקוח