הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הוראות מעבר לשנת 2023

חוזר בנושא

הוראות מעבר לשנת 2023

תאריך פרסום: 25/12/2023
מספר חוזר: 2769
מספר הוראה: 690-23.1-23.8
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 25/12/2023