הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פקדונות ללא תנועה וחשבונות שבעליהם נפטרו

חוזר בנושא

פקדונות ללא תנועה וחשבונות שבעליהם נפטרו

תאריך פרסום: 15/11/2020
מספר חוזר: 2632
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/09/2023